Bankacılık Bilgileri

657 Kısım 7 Memurların Yetiştirilmesi, Eğitimleri

657 Kısım 7 Memurların Yetiştirilmesi, Eğitimleri
  • Devlet memurlarının yetiştirilmesi hizmet içi eğitimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirlenen yönetmelikler ile yürütülür.
  • Kurumlar verilen eğitim programlarını altı aylık dönemin bitiminde en geç bir ay içinde ilgili kuruma bildirir.

Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi

Önemli : 657 ye tabi memurların yetiştirilmesi yönetmelik dahilinde yürütülmektedir.

Önemli : İhtiyacın karşılanması için kurumlar arası eğitim merkezleri Cumhurbaşkanı kararıyla açılır.

Önemli : Devlet Memurları eğitimi genel planı Cumhurbaşkanlığınca yürütülür.

657 Sayılı Kanun İle İlgili Diğer Yazılar

Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi

Memurların Sosyal Hakları (Ölüm – Cenaze – Aile Yardımı)

Mali Hükümler Tazminatlar Aylıklar

Memurun Görevden uzaklaştırılması, Özlük Dosyası

Memurların Disiplin Amiri,  Cezalar, Savunma Hakkı

Memurluğun Sona Ermesi, İzinler

Memurların Yer Değiştirmesi

Asli İstisnai Memurluklara Atanma, Derece Kademeler

Devlet Memurluğuna Alınma Şartları

Devlet Memurları Sınıflandırma

657 Kapsamı, Amaçları, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri