Bankacılık Bilgileri

657 Sayılı DMK (Devlet Memurları Kanunu) Süreler

657 Sayılı DMK (Devlet Memurları Kanunu) Süreler
 • Sözleşmeli Personel sözleşmeyi tek taraflı feshederse 1 yıl geçmeden sözleşmeli olamaz.
 • Göreve atanan adaylığı kaldırılan 1 ay içinde merasimle yemin eder.
 • 8 yıl ceza almayanlar kadro şartı olmadan bir üst dereceye terfi eder.
 • 15 yaş kazai rüşt kararı ile memur olabilir.
 • DPB memur alım sınavından en az 15 gün önce ilana çıkmak zorundadır.
 • Memur olmak için 1 yıl ve uzun süreli hapis cezası alınmaması gerekir.
 • Kurum engelli alımını Ekim sonuna kadar DPB’ye bildirir.
 • Adaylık 1 yıldan az 2 yıldan çok
 • Adaylık süresinde ilişiği kesilen 3 yıl memur olamaz.
 • Başka yere atanan memur 15 gün içinde görevine başlar.
 • İlk defa memur olanlar ispatı olmayan bir durumda göreve başlamazsa 1 yıl memur olamaz.
 • İlk defa atanan memurun belge ispatı olması halinde 2 ay içinde göreve başlaması gerekir.

 

 • Yabancı memleket kurumunda 10 yıl uluslar arası kuruluşlarda 21 yıla kadar görev yapılabilir.
 • Yurt dışı burslu gidenler 2 yıl. Bu süre bir kat artırılabilir.
 • Kadrosu kaldırılan memur 6 ay içinde başka kuruma atanır. 6 ay içinde DPB ye bildirilir. 45 gün tebliğ 30 gün de ataması yapılır.
 • Memurluktan çekilen 2 defadan fazla memur olamaz.
 • Kadın memura doğumdan önce 8 sonra 8 toplam 16 hafta. Çoğul gebelikte 2 hafta
 • Evlatlık çocuk alınması halinde edinim tarihinden itibaren 8 hafta
 • Süz izni ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat.
 • % 70 engellisi bulunanlara yılda 10 gün
 • Kadın memur 1. Doğumda 2, 2. Doğumda 4. 3 doğumda 6 ay yarım gün çalışma izni alabilir.
 • Kanser verem hastaları 18 ay diğer hastalıklarda 12 ay
 • Anne ve baba çocuk tedavisi uzun süren hastalıklarda 3 ay refakat izin alabilir.
 • 5 yılını dolduran memur 2 defa olmak üzere 1 yıl aylıksız izin alabilir.
 • Disiplin kurulunun ceza reddi ile yetkili amir 15 gün içinde ikinci ceza verir.
 • Uyarma kınama Aylıktan kesme Kademe Durdurma cezası 1 ay içinde
 • Memurluktan çıkarma 6 ay içinde

 

 • Cezaları gerektiren fiilin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl sonra zaman aşımı olur.
 • Uyarma kınama aylıktan kesme 15 gün içinde verilir.
 • Kademe durdurma cezası 15 günde tevdi 30 günde karar.
 • Memurun savunma hakkı 7 gün.
 • Aylıktan kesme 5 yıl K Durdurma cezası alanlar 10 yıl daire başkanı ve dengi olamaz.
 • Uyarma Kınama 5 yıl diğer cezalar 10 sene sonra silinebilir.
 • Cezalarda itiraz kurul 30 günde karar verir.
 • Uzaklaştırılan memur soruşturmasına 10 gün içinde başlanır. En fazla 3 ay sürer. Karar çıkmazsa görevine başlar.
 • Yurt dışında görevli memur en fazla 1 aylığına geri çağırılabilir.
 • Sayman devir süresi 7 gün sayman mutemeti devir süresi 2 gündür.

 

Önceki yazıyı okuyun:
Güvenlik Soruşturması, Arşiv Araştırması Kanunu Merak Edilenler Görevde Yükselme Soruları

17 Nisan 2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması...

Kapat