Bankacılık Bilgileri

Görevde Yükselme Notları

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Görevde Yükselme Sınavlarında sorular sınava girecek arkadaşlar arasında en çok arananlar....
Hiçbir aile ve zümreye imtiyaz tanınamaz (Genel Esaslar) Yasama TBMM tarafından kullanılır TBMM çalışma döneminde...
657 Sayılı kanuna tabi olarak görev yapan kişilerin kurumları zaman zaman görevde yükselme ve unvan...
657 Sayılı kanuna tabi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin Görevde Yükselme ve...
Arkadaşlar devlet kurumlarında çalışan personelin Görevde Yükselme ile Ünvan Değişikliği Sınavında çıkabilecek sorulara istinaden sizlere...
Sözleşmeli Personel sözleşmeyi tek taraflı feshederse 1 yıl geçmeden sözleşmeli olamaz. Göreve atanan adaylığı kaldırılan...
17 Nisan 2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren 7315 Sayılı...
Manda ve himaye fikri ilk kez Erzurum Kongresinde reddedildi. Son Kez Sivas Ulusal egemenlik ilk...
İçişleri Bakanlığı 14 Kasım tarihinde sınavı gerçekleştirilecek olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavını geçtiğimiz...
Devlet memurlarının yetiştirilmesi hizmet içi eğitimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirlenen yönetmelikler ile yürütülür....
Devlet memuru kendisinin emeklilik ve malüllüğü ile ölümleri halinde dul ve yetimlerinin hakları emeklilik kanunu...
Aylık : 657 ye bağlı kurumlarda görevli memurlara hizmet karşılığı verilen ödeme Sözleşmeli Ücreti :...
Görevden Uzaklaştırma Görevden Uzaklaştırma: Görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memuru hakkında alınan tedbirdir. Memur...
Disiplin Amiri : Kurumun kuruluş görevine göre DPB görüşü ile özel yönetmelikle tayin tespit edilen...
Memurluğun Sona Ermesi Memurluktan çekilme : Memur kurumuna müracaat ederek çekilme isteğinde bulunabilir. Memur kurumunu...
Yer Değiştirme Memurların atanamayacakları yerler ve buralardaki görevlere ve özellik arz eden görevlere atanabilmek için...
Asli Memurluğa Atanma Adaylık süresinde eğitimde başarılı olan aday memurlar disiplin amiri teklifi, atamaya yetkili...
Atama Yapılacak Boş Kadroların Bildirilmesi : Bakanlık ve diğer kuruluşlar (MİT hariç) personel ataması gereken...
657 Memur Sınıflandırmaları Kadrosuz memur çalıştırılamaz. Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlar ve bunlara bağlı döner...
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 8 kısımdan oluşurken birinci kısmında Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam...