Bankacılık Bilgileri

icra

13 Kasım 2021 - 0 yorum
Bankalar alacaklarını belli dönemler sonunda tahsil edemedikleri için üçüncü bir taraf olan Varlık Yönetim Şirketlerine borçları devretme yoluna gider. Tamamen yasal olarak kurulmuş olan bu şirketler bankalardan borçları ihale yöntemi ile çok daha ucuza alır ve mümkün olduğu kadar borçlulardan...
13 Kasım 2021 - 0 yorum
Maddi açıdan zor durumda olan çiftçi ödeyemediği borçlarından dolayı icra tebligatları ile karşı karşıya. Bu durumda çiftçinin icra gelmesi durumunda hangi eşyalarının haciz edilip edilemeyeceği de ayrı bir merak konusu. Bilindiği gibi kurak bir mevsim sonrası,  koronavirüs salgınının etkisi, ülke ekonomisi...
12 Mayıs 2021 - 0 yorum
İcra mahkemesi adından da anlaşılacağı üzere ödenmeyen borçların takibi ile ilgili adli makamdır. Burada mahkeme tek hakimden oluşur ve bu hakim icra iflas işlemlerine bakar. Tüm şehirlerde icra daireleri var iken bazı büyük ilçelerde de bu dairelere rastlamak mümkün. Bunun...
10 Mayıs 2021 - 0 yorum
Haciz türünün kaldırılması anlamına gelen icrai haciz terkini İcra Müdürlüğünce gönderilir ve malın tedavülü için hak kurulmasına engel teşkil etmeyen bir durumlarda haczin kaldırılmasıdır. Gerçek ve tüzel kişiliklerin borcunu zamanında ödememesi sonrası bu borçlular hakkında alacaklının isteği ile icra takibi...
10 Mayıs 2021 - 0 yorum
Konu haciz ve icra söz konusu olunca farklı yolları, süreçleri, aşamaları bulunur. Burada farklı tanımlarda karşımıza çıkar ki ne olduğunu anlayamayız. Farklı aşamalarda karşımıza çıkan bu deyim ile merak ettiğimiz husus cebri icra ve bu yolla satış ne demek olabilir....
10 Mayıs 2021 - 0 yorum
Borçlar Kanununda belirtilen borçlu ve alacaklı olarak haklarımız bulunuyor. Burada karşımıza çıkacak sorunlara bağlı olarak her iki tarafta da olsanız haklarınızı bilmeniz sizlerin faydasına. Nitekim icra takibi başlatılmasında sınır limitler, zaman süreleri ile bir çok kişi hakkını bilmediği için mağdur...
9 Mayıs 2021 - 0 yorum
Birçok ödeme işleminde insanlar senet kullandığı için senetlerin geçerlilik süresi, kullanım bilgileri ve şartları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Kurum ve kuruluşlardan satın alım işlemlerinde senede başvurulmaktadır. Bu durum senetlerin hayatımızda sıklıkla yer almasına neden oluyor. Senetler borcun yazılı olarak...