Bankacılık Bilgileri

icra

Bankalar alacaklarını belli dönemler sonunda tahsil edemedikleri için üçüncü bir taraf olan Varlık Yönetim Şirketlerine...
Maddi açıdan zor durumda olan çiftçi ödeyemediği borçlarından dolayı icra tebligatları ile karşı karşıya. Bu...
İcra mahkemesi adından da anlaşılacağı üzere ödenmeyen borçların takibi ile ilgili adli makamdır. Burada mahkeme...
Haciz türünün kaldırılması anlamına gelen icrai haciz terkini İcra Müdürlüğünce gönderilir ve malın tedavülü için...
Konu haciz ve icra söz konusu olunca farklı yolları, süreçleri, aşamaları bulunur. Burada farklı tanımlarda...
Borçlar Kanununda belirtilen borçlu ve alacaklı olarak haklarımız bulunuyor. Burada karşımıza çıkacak sorunlara bağlı olarak...
Birçok ödeme işleminde insanlar senet kullandığı için senetlerin geçerlilik süresi, kullanım bilgileri ve şartları hakkında...